1 dag / 25+ sessies

80+ sprekers / 1000 vakgenoten

Een nieuwe generatie ouderenzorg (zorg)

28 November 2018 – NBC Nieuwegein
Plenair programma

22 november 2017


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ontvangst-160x160.jpg

Ontvangst bezoekers

08:45

Muzikale ontvangst bezoekers door Jan Braakman en Sacha Schwedersky

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Robbert-Huijsman-160x160.png
Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit

Opening conferentie – Woord van welkom door de dagvoorzitter

09:30

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/Gerda-Havertong-160x160.jpg
Gerda Havertong, voorzitter, Stichting Wiesje

Een gezamenlijke rekening voor goede liefdevolle zorg voor kwaliteit van leven voor mensen met dementie? Mag, maar het hoeft niet.

10:05


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Joris-Slaets-160x160.jpg
Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Leefplan voor de zorg; van protocol naar plezier

10:30

Wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt? En is het dan nog mogelijk om deze kwaliteit te verantwoorden? Deze vragen staan centraal in het pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg’, dat in het voorjaar van 2017 van start is gegaan in opdracht van het ministerie van VWS en waarbij de komende twee jaar tien zorginstellingen worden betrokken. U hoort meer over de pilot en de eerste bevindingen.

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Coffee-cup-1-160x160.jpg

Koffie- en theepauze

10:55

U heeft tijdens deze pauze de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de informatiemarkt.


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/quote-chalk-think-words-160x160.jpg

Innovatiecarrousel

11:25

Pitches van 90 seconden over (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
Onder leiding van Henk Nies (Vilans)

Van inspecteren naar leren

11:45


Het denken over en toezicht houden op kwaliteit is snel aan het veranderen. Kwaliteit wordt meer een onderwerp dat als doel heeft te verbeteren en te leren, dan dat het externe verantwoording dient. In deze sessie gaan we in over de nieuwe visie op kwaliteit en hoe je die kunt toepassen. Het gaat om uiteindelijk om met ‘meer ogen kijken’. We zien dat in het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg terug. Drie sprekers gaan kort in op de nieuwe perspectieve rond kwaliteit in de ouderenzorg en hun rol daarin.


Interviews met o.a.

Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Helene Wüst, raad van Bestuur, WZC IJsselheem

Niek de Wit, vice voorzitter, Kwaliteitsraad en hoofd afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht- Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde en medisch directeur van de Julius Gezondheidscentra


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/pauliske-1-1-160x160.jpg
Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie en Business Venturing, Universiteit Maastricht en oprichter en directeur van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

De ouderenzorg als evoluerend systeem

12.10

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Lunch-160x160.jpg

Lunchpauze

12.15

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid te netwerken, deel te nemen aan iTours (innovatietours) of rondetafelgesprekken, een bezoek te brengen aan de informatiemarkt of gewoon lekker te eten en te pauzeren.

• iTours ronde 1: 12.45 – 13.10 uur

• iTours ronde 2: 13.15 – 13.40 uur

• Rondetafelgesprekken ronde 1: 12.45 – 13.10 uur

• Rondetafelgesprekken ronde 2: 13.15 -13.40 uur


Innovatietour A

Revolutie in de zorg: slim incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik

Tijdens deze innovatietour reist u langs verschillende sprekers die allemaal een facet van deze revolutie toelichten.

Dorinda Kuijf – Innovator zorgorganisatie Reinaerde

Jantine Oudelaar – Projectmedewerker bij Stichting Philadelphia Zorg

Rob Basjes- Algemeen Directeur Abena & Geefomzorg.nl

Tobias Vangsgaard Wind – Global Expert Smart Diapers (Abena)


Tafel 1

In gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd


Tafel 2:

Praktisch en laagdrempelig online samenwerken in de ouderenzorg, hoe geven we dat optimaal vorm?

Co-creatie sessie met u op basis van cBoards.

Tijs Rietjens, Caresharing


Tafel 3:

Betekenisvol, domein overstijgend samenwerken binnen een populatiegericht programma

Onder de vlag van GezondVeluwe werken meerdere zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en patiënt- en cliëntenorganisaties duurzaam samen aan de beste zorg, meer gezondheid/welzijn en goede ondersteuning. Voor meer regie voor ouderen over hoe ze vitaal ouder worden en om de ervaren kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Edith de la Fuente, projectleider en senior adviseur, Raedelijn (ROS-netwerk)


Tafel 4:

Verbeter familieparticipatie met de CRDL; Contact door aanraking

Ger Schuivens, managing director, CRDL


Tafel 5:

Ambassadeurs verzorgenden

Ambassadeursprojecten voor verzorgenden leveren een bijdrage aan de zichtbaarheid van de rollen, taken en positie van verzorgenden.

Door eigen verhalen inspireren zij de huidige collega’s maar ook toekomstige collega’s.

Gerda van Brummelen, adviseur verenigingszaken, V&VN


Tafel 6:

Wat is uw vraag voor ondersteuning?

Mensen met dementie en hun naasten hebben goede zorg en ondersteuning nodig, passend bij hun wensen en behoeften. Dit vraagt om betere samenwerking tussen professionals, over de huidige scheidslijnen heen. Welke vraag heeft u?

Monique Spierenburg, expert, Dementiezorg voor elkaar (Deltaplan Dementie), Vilans


Tafel 8:

Ouderen en hun bijdrage aan MBO en HBO

De ouderen van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum werken samen met ROC Albeda College en Hogeschool Rotterdam. Ga met deze ouderen in gesprek over hoe zij bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in zorg en welzijn.

Aad Pijpers

Elly Smits

Dini Smilde, Genero


Tafel 9:

BeterOud: samen werken aan wonen, zorg en welzijn voor ouderen, wat is hier voor nodig?

Adrie Schimmel, adviseur, ProScoop (ROS-netwerk)


Tafel 10:

Do’s and don’t bij het implementeren en borgen van integrale eerstelijns ouderenzorg

In Amsterdam wordt sinds 2016 in vier proeftuinen hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van gestructureerde integrale eerstelijns ouderenzorg in het programma Beter Oud in Amsterdam. Daarbij wordt vanuit onderzoek, opleiding en de praktijk gekeken naar de belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie. Wij focussen ons hierin met name op de grootstedelijke problematiek maar leren graag van andere regio’s uit het land!

Wim Klein Nagelvoort , 1ste Lijn Amsterdam, ROS-netwerk en Sabina Mak, Ben Sajet Centrum


Tafel 11:

De ouderenzorg als evoluerend systeem

Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie en Business Venturing, Universiteit Maastricht en oprichter en directeur van het Instituut voor Briljante Mislukkingen


Tafel 12:

Interactief design voor de laatste levensfase

Hoe hou je de regie over je eigen leven houden als op oudere leeftijd een ernstige ziekte bij je wordt geconstateerd. Hoe stel je de juiste vragen over medische en/of existentiële zaken en creëer je tijd om na te denken.

Kunnen creatieve methoden zoals ontwerp, co-creatie en de ontwikkeling van interventies (maar ook het gebruik van interactieve media) op een integere manier deze regie over het eigen leven ondersteunen? Dit zijn de vraagstukken die we in deze ronde tafel willen bespreken met als doel om een (onderzoek)project te starten naar de mogelijkheden van het toepassen van deze methoden op bovengenoemde vraagstukken in het leven.

Irmgard Noordhoek, connector, U CREATE


Tafel 12:

Het nieuwe expertisegebied van de dementieverpleegkundige van V&VN

Gerben Jansen, casemanager dementie/dementie verpleegkundige, TWB Thuiszorg met Aandacht


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/inspiratie-2-160x160.jpg
RONDE 1

Inspiratiesessies: kennis komt tot leven en aan de slag in interactieve werksessies

13:45

U kiest deze ronde uit 5 verschillende inspiratiesessies en 3 interactieve werksessies (duur ca. 75 min)

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/Marieke-Yvonne-320x157.jpg
Inspiratiesessie 1:

Generaties (net)werken samen: jongeren en ouderen wonen en leven samen

Overal in Nederland ontstaan initiatieven waarin jongeren en ouderen samen wonen, erop uitgaan, werken en elkaar op allerlei vlakken versterken. Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging het Zonnehuis brengen in het najaar van 2017 een gezamenlijke publicatie uit over dit onderwerp. Tijdens deze sessie vertellen enkele initiatiefnemers over hun intergenerationele project en gaan we in gesprek over de kansen en randvoorwaarden van contacten tussen jong en oud.


Voorzitters: Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy en Yvonne Witter, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg


Sprekers:

Wout Oldhoff, bestuurder woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff, Arnhem

Harry Weststeijn, Stichting POWER Amersfoorthttps://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Betty-Meyboom-160x160.jpg
Inspiratiesessie 2:

Ouder worden, zoals je geleefd hebt

Ons hele leven zijn we bezig met ons voorbereiden op een volgende fase, waarbij we nadenken over wat we willen doen en leren en wat we belangrijk vinden. Opvallend genoeg is dit niet vanzelfsprekend voor onze laatste levensfase.

Betty Meiboom-de Jong vindt het belangrijk dat mensen nadenken over ‘hoe ze oud willen worden’. Wat voor hen maakt dat hun leven betekenis heeft en waardoor zij leefplezier ervaren. Dit is namelijk essentieel gebleken voor het welbevinden van ouderen. Vroegtijdig hier over nadenken en een plan maken helpt om zo lang mogelijk regie te houden, ook bij verlieservaringen van functies en van geliefden.

Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over hoe we Nederlanders kunnen stimuleren en enthousiasmeren om vroegtijdig na te denken over hoe ze hun eigen unieke leven willen voortzetten als ze oud zijn.


Voorzitter: Betty Meyboom-de Jong, em. hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMCG en voorzitter programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg (nu BeterOud)


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
Inspiratiesessie 3:

Van controleren naar leren; de nieuwe kwaliteitskaders

Het nieuwe kwaliteitskader voor verpleeghuizen legt de nadruk op leren en verbeteren, en niet op controleren en verantwoorden. Het kader voor de wijkverpleging lijkt ook die kant uit te gaan. Dat klinkt allemaal een stuk makkelijker dan we gewend waren. Maar is dat zo? Leren en verbeteren zijn niet vrijblijvend, en soms moet je dat ook controleren en verantwoorden.

Hoe gaan medewerkers, zorgorganisaties en beleidsinstanties om met de nieuwe kaders? Wordt het echt anders? En wordt de cliënt er uiteindelijk beter van? Een sessie over lerend en verbeterend met kwaliteit te werken.


Voorzitter: Henk Nies, Raad van Bestuur, Vilans, bijzonder hoogleraar organisatie en beleid, Zonnehuisleerstoel, Vrije Universiteit van Amsterdam en lid Kwaliteitsraad, Zorginstituut Nederland.


Sprekers:

Sjaak Wijma, lid Raad van bestuur, Zorginstituut Nederland, en voorzitter stuurgroep implementatie kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Natasia ten Kattelaar, praktijkverpleegkundige en één van de Drie Zusters, Zorgaccent

Claudia Heikoop, senior inspecteur V&V, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Eefje van Keeken, PG kennisdrager, één van de Drie Zusters, Zorgaccent


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/ReintJanRenes_web-160x160.jpg
Inspiratiesessie 4:

Masterclass ‘Van beter weten naar beter doen’

De psychologie van gedragsverandering begrijpen en gebruiken.

Een open leercultuur. Samen gaan voor kwaliteit. Doen wat goed is. Het klinkt allemaal zo logisch. Toch blijkt steeds weer hoe lastig de praktijk is. Iedereen die weleens heeft geprobeerd een ander iets nieuws te laten doen – of nog lastiger, gewoontegedrag van anderen te veranderen – heeft gemerkt dat de werkelijkheid weerbarstig is. Dankzij de gedragswetenschappen krijgen we steeds meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op (leer)gedrag van mensen: bewust en onbewust. Of het nu gaat om maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld het stimuleren van de gezonde keuze) of interne organisatievraagstukken (zoals de noodzaak tot interdisciplinaire samenwerking), een goed inzicht in menselijk gedrag is nodig om daadwerkelijk verandering te realiseren. In deze masterclass een levendige mix van concrete voorbeelden en nieuwste inzichten die alle fasen van een geslaagd veranderproces in kaart brengt.


Voorzitter: Reint-Jan Renes, lector gedragsverandering, lectoraat crossmediale communicatie in het publieke domein, Hogeschool Utrecht.


Connected by UCREATE.


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/frans-van-zoest-160x160.jpg
Interactieve werksessie 6:

Verbeter de zorg met ervaringsverhalen

Het nieuwe kwaliteitskader maakt duidelijk dat kwaliteit begint bij leren van wat goed en minder goed gaat. Daarvoor kunnen we ervaringsverhalen veel structureler delen èn benutten. In deze workshop gaan we aan de slag met ervaringsverhalen (indien mogelijk van de deelnemers) en geven voorbeelden hoe u daaruit inzichten kunt halen waarmee u de zorgpraktijk duurzaam kunt verbeteren. U leert over vertelpunten, verteltafels en andere manieren om in uw team, locatie en organisatie ervaringsverhalen te verzamelen en te gebruiken voor wat we allemaal willen: het geven van de best mogelijke zorg.


Ervaar en doe mee!


Voorzitter: Frans van Zoest, senior adviseur, Vilans


Sprekers:

Marco Koning, Storyconnect

Wil Molenaar, LOC Zeggenschap in Zorghttps://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Robbert-Huijsman-160x160.png
Interactieve werksessie 7:

Wendbaar en succesvol door toekomstscenario’s

De zorg- en dienstverlening aan ouderen is dynamisch en in transitie, voortgestuwd door grote trends als o.a. individualisering, positieve gezondheid, e-Health en dementievriendelijk samenleving. De verbindingen tussen wonen, zorg, technologie en welzijn leiden tot nieuwe arrangementen voor nieuwe generaties ouderen. Toenemende dynamiek hoeft niet te leiden tot toenemende onzekerheid of er nog wel een markt is voor jouw aanbod. Scenario-planning is daarin erg behulpzaam. Daardoor weet je op welke trends je wel moet inspelen, hoe de behoeften in de markt zich ontwikkelen en wat er gaat spelen in die markt. Zo kom je tot een overzichtelijk aantal mogelijke toekomstscenario’s en word je wendbaar en toekomstbestendig als succesvolle speler in de ouderenmarkt.


iBMG ism U CREATE/Stichting Educatie Zorg & Welzijn

Voorzitter: Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/Pharos_Chandra_Verstappen-def-160x160.jpg
Interactieve werksessie 8:

Migranten & ouder worden in de wijk: heeft u de vaardigheden en de kennis?

Laagopgeleiden hebben een kortere levensverwachting en leven langer in minder goed ervaren gezondheid. Het grootste deel van de ouderen met een migratie-achtergrond is laagopgeleid. Ook zij kampen vaak met zowel medische als sociaal maatschappelijke problemen.

In deze werksessie hoort u meer over gezondheidsverschillen onder oudere migranten. We nemen u mee wat er op wijkniveau mogelijk is om de verschillen terug te dringen.

In een casus maakt u kennis met een oudere migrant en leert u over de vaardigheden die bijdragen aan effectieve zorg. Cultuursensitieve communicatie speelt hierbij een grote rol.


Voorzitter: Chandra Verstappen, programmamanager participatie & eigen regie en gezondheid ouderen, Pharos


Spreker:

Jennifer van den Broeke, senior projectleider en adviseur ouderen en gezondheid, Pharos


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Coffee-cup-1-160x160.jpg

Koffie- en theepauze

15:00

U heeft tijdens deze pauze de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de informatiemarkt.


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/inspiratie-2-160x160.jpg
RONDE 2

Inspiratiesessies: kennis komt tot leven en aan de slag in interactieve werksessies

15:30

U kiest deze ronde uit 5 verschillende inspiratiesessies en 1 interactieve werksessie (duur ca. 75 min)

https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/Nienke-Kuyvenhoven-160x160.jpg
Inspiratiesessie A:

Verbinding tussen eerstelijnszorg en sociaal werk: winst voor ouderen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en willen dat vaak ook graag. Dat betekent meestal wel dat ze op meerdere levensterreinen een steuntje in de rug nodig hebben. Dat betekent ook dat de betrokken professionals en vrijwilligers van elkaar moeten weten wat ze doen, zodat ieders competenties en contacten op het juiste moment kunnen worden ingeschakeld. Hoe geef je lokaal handen en voeten aan een geïntegreerde aanpak van wonen, welzijn en zorg voor ouderen? Hoe maak je duurzame verbindingen tussen de zorg en het sociaal domein? Hoe maak je daarin optimaal gebruik van elkaars expertise? Hoe betrek je ouderen zelf, actieve bewoners en vrijwilligers? In deze sessie zoeken we antwoorden op deze vragen, aan de hand van een goed praktijkvoorbeeld.


Voorzitter: Nienke Kuyvenhoven, bestuurssecretaris, Sociaal Werk Nederland


Sprekers:

Annemarie Leenders, sociaal werker bij Stichting Welzijn Hoogeveen


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Mirella-Minkman-160x160.png
Inspiratiesessie B:

Integraliteit – een wereld te winnen!

Volgens Van Dale bestaat integraliteit niet. En toch is het de kunst om integraliteit echt te laten bestaan. De vraagstukken van mensen waar de ouderenzorg (maar ook breder) zicht op richt kan niet zonder. Integraliteit betekent anders denken vanuit een brede blik, anders handelen, organiseren en andere governance. Maar hoe en waarom? Samenwerkingsvraagstukken staan centraal die een nieuwe rol en aanpak van u vragen. In deze sessie nemen we u mee na een korte introductie naar twee voorbeelden waarin u inzicht krijgt in de wereld van netwerkzorg als richting voor de toekomst. We schakelen tussen wat landelijk gebeurt, wat dat betekent voor zorg in de regio en nemen u mee naar een persoonlijk verhaal. Er is nog een wereld te winnen!


Voorzitter: Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek Vilans.


Sprekers:

Mark Tiemessen, senior adviseur procesverbetering en innovatie, Radboud UMC en projectleider ‘Netwerkzorg – een wereld te winnen’, ParkinsonNet

Monique Spierenburg, expert Vilans lokaal organiseren in samenwerking met Zinzia zorggroephttps://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Robbert-Huijsman-160x160.png
Inspiratiesessie C:

Nederland zorgt voor elkaar

Het zindert in Nederland van burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning. Samen pakken burgers een probleem in hun wijk of dorp aan, om de onderlinge hulp en leefbaarheid te verbeteren. Burgerinitiatieven en buurtcoöperaties zijn inmiddels in bijna alle gemeenten actief. Movisie en Vilans brachten medio 2016 in beeld welke knelpunten burgerinitiatieven ervaren; hierover loopt nu een actualisatie. Wat zijn de manieren en geleerde lessen over deze vorm van zelforganisatie van burgers en hoe geven zij de samenwerking vorm met andere stakeholders zoals zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars?

Hoe ziet dat er uit in de ouderenzorg: zelforganisatie door en voor burgers, op basis van betrokkenheid en wederkerigheid? Tenslotte gaan we met sprekers en publiek in gesprek over tips en handreikingen voor deze nieuwe vormen van co-creatie en ‘community building’. Wat werkt, maar ook: waar lopen initiatieven tegenaan? We leren samen over activerende aanpakken en dialogen om ouderen betekenisvol mee te laten doen in de samenleving, in verbinding tussen generaties.


Voorzitter: Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit


Sprekers:

Daan de Bruijn, adviseur actief burgerschap en clientenparticipatie, Movisie

Kees Penninx, ActivAge

Helma Vermeer, gezondheidsopbouwwerker, Zorgcooperatie Zeeland

Mieke van Gerwenhttps://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Caroline-Baan-160x160.jpg
Inspiratiesessie D:

Goede preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van belang?

Het RIVM neemt ons mee in de resultaten van hun onderzoek naar goede preventieve ouderenzorg. En we maken kennis met een goed voorbeeld van hoe dit in de praktijk kan werken.


Voorzitter: Caroline Baan, bijzonder hoogleraar integrale gezondheidszorg, Tilburg Universiteit (Tranzo) en afdelingshoofd Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie, RIVM


Spreker:

Annemien Haveman, coōrdinator academische werkplaats AGORA, GGD Noord- en Oost-Gelderland


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Joris-Slaets-160x160.jpg
Inspiratiesessie E:

Leefplezierplan voor de zorg: lessen uit de praktijk

In het plenaire ochtendprogramma van de conferentie vertelt Joris Slaets over het pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg’, waarin Leyden Academy on Vitality and Ageing samen met tien zorginstellingen verkent wat er gebeurt met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt. De betrokken teams leren samen op een andere manier vorm te geven aan het begrip kwaliteit, onder het motto ‘niet vinken, maar vonken’. In deze interactieve workshop worden de eerste ervaringen gedeeld vanuit de instellingen en teams die bij de pilot betrokken zijn, en is er alle gelegenheid voor vragen en discussie.


Voorzitter: Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing


Sprekers:

Josanne Huijg, onderzoeker Leyden Academy

Bram en Linda de Haan, directie woonzorg- en ontmoetingshuis De Oude Pastorie, Huizen

Jacqueline Majoor en Angelique Meijer, medewerkers welzijn en zorg De Oude Pastorie, Huizenhttps://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Gjilke-Keuning-160x160.jpg
https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Anne-Mieke-Eggenkamp-web-160x160.jpg
Interactieve werksessie F:

Samen leren innoveren; aan de hand van design thinking methodieken als de patiëntjourney.

In deze sessie leer je in een designcyclus oplossingsrichtingen voor actuele zorgvraagstukken te ontwerpen waarbij gekeken wordt vanuit het perspectief van de cliënt, de mantelzorger en de zorgprofessional.

Je leert de reis van iedere betrokkene inzichtelijk te maken en wensen en behoeftes in kaart te brengen. Zijn er tegengestelde belangen of juist overeenkomsten?

In een designcyclus van 75 minuten leer je integraal naar een ontwikkeltraject te kijken en als groep je bevindingen te presenteren.


U CREATE verbindt de werelden van design en zorg en welzijn om vanuit een ontwerp-perspectief te kijken naar de uitdagingen die komen kijken bij gezond leven.


Gjilke Keuning, Knowledge Connector U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design

Anne Mieke Eggenkamp, Partner Caracta, Creative Intelligence & Learning

Charlotte Dijksman, Trainee Connector U CREATE


https://archief.nieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/cheese-olives-160x160.jpg

Borrel

Einde conferentie en aanvang informele borrel16:45