Wetenschap en praktijk bij elkaar brengen
praten met ouderen in plaats van over ouderen
een nieuwe generatie ouderen zorg

28 November 2018 – NBC Nieuwegein

Sociale veerkracht

Hoe kun je de veerkracht van mensen behouden en verbeteren zodat zij op oudere leeftijd minder beperkingen hebben, optimaal kunnen omgaan met mogelijke beperkingen en aan het maatschappelijke leven kunnen (blijven) deelnemen?

Martijn Huisman, Hoogleraar Epidemiologie van de veroudering, VU en wetenschappelijk directeur, Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA, VUmc)

Lees meer:
https://www.vumc.nl/verwijzers/nieuwsberichten/oud-worden-in-nederland/